Betingelser

Er du under 18 år kan du kun købe medlemsskab ved personligt fremmøde i centeret med forældre/værge.

Er du studerende og ønsker at benytte vores medlemsskab for studerende, bedes du fremvise gyldigt studiekort.

Træning hos CF Varmeværket forudsætter, at man er 8 år eller derover.

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan CF Varmeværket forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til CF Varmeværket.
Medlemskode modtages med velkomst emailen efter indmeldelse. Misbrug kan medføre bortvisning.

§2 Medlemsbetingelser
CF Varmeværket kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved PBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4.
PBS medlemskab er knyttet til dine kontooplysninger. Disse krypteres efter indtastning. PBS medlemskabet opkræves d. 1. i hver måned. PBS medlemskabet bliver opkrævet med et gebyr på 9 kr.
Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfristen for PBS medlemskab er inden d. 15 i den pågældende måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til CF Varmeværket.

§5 Prisændringer
CF Varmeværket forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Fremmøde og tilmelding
Fremmøde og tilmelding til hold kan ske helt op til 5 minutter inden holdstart på kundecomputeren i centeret. Afmelding kan udelukkende foregå senest 2 timer inden holdstart via internettet eller på kundecomputeren i centeret. Fremmøder/afmelder du ikke til et tilmeldt hold koster det 35 kr. pr. gang som opkræves automatisk. Der er indført et sms system som udsender en sms hvis man rykker frem på holdet. Hver sms koster 1 kr., men kan afmeldes ved at skrive til CF Varmeværket.

§7 Ledige pladser
CF Varmeværket kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§8 Værdigenstande
Værdigenstande medbringes under eget ansvar, da CF Varmeværket ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af CF Varmeværket er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. CF Varmeværket tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§11 Ferie
Et medlemskab kan sættes i bero i op til 6 måneder af gangen til et nærmere fastlagt beløb. Dette meddeles via mail og skal godkendes af CF Varmeværket. Dog skal dette gøres inden d. 15 i den pågældende måned, da betalingen ellers vil være gennemført.

§12 Hold udbud
CF Varmeværket har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§14 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via din konto kan forekomme, skal kontooplysninger stemme overens med PBS’ database. Kontoen skal være aktiv og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Kontoen som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kontodata
Ved kontakt til CF Varmeværket kan kontooplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kontodata er korrekte. Overholdes dette ikke kan CF Varmeværket uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.